3 unge helsearbeidere

MediCarrera team

Vi har 10-12 heltidsarbeidende lærere og barneomsorgs­personale under kursperiodene som arbeider med vår kursvirk­somhet for leger, partnere og barn. Vi har seks ansatte som arbeider med rekruttering på heltid, hvorav fire er psykologer.
Vi har tre medarbeidere som arbeider med relocation og andre praktiske spørsmål som berører flytting og integrering.
Vi har kundenavsalige for hvert av de landene vi rekrutterer til: Sverige, Norge og Danmark.

FORETAKSLEDELSE

Mats Ignell

Mats Ignell
grunnlegger og deleier

mats@medicarrera.com

 • Siviløkonomeksamen, Högskolan i Växjö, Sverige, 1994.
 • Grunnla MediCarerra 2003. Hovedansvar rekruttering.
 • Managementkonsulent, først på Kundskaparna Research AB 1994-1996 og deretter som selvstendig næringsdrivende t.o.m. 1999.
 • tablerte SparaPengar.se i Spania, 1999, og var VD for foretakets spanske firma AhorraDinero.com frem til salget av firmaet i 2002.
Nina Paulsson

Nina Paulsson
grunnlegger og deleier

nina@medicarrera.com

 • Eksamen ved informasjons­linjen, Mittuniversitetet, Sundsvall, 1992.
 • EO/MIT Entrepreneurial Masters Program, Boston, 2015.
 • Grunnla MediCarerra i 2003. Hovedansvar utdanning og kunderelasjoner.
 • Jobbet med kommunikasjon innenfor helse og medisin blant annet på Södersjukhuset, Stockholm, (1997-1999), Vitea – et selskap for helset­jenester (1999-2000), Apoteket AB (2001), konsulent­oppdrag for Zestica (A-com) og Hill and Knowlton (2002).
Susanna Sjunneryd

Susanna Sjunneryd
kundeansvarlig Sverige

susanna@medicarrera.com

 • Fil mag. Europaprogrammet ved Södertörns högskola (2006) - økonomi, sosiologi, historie, etnologi med spesialisering i kulturgeografi.
 • Rådgiver internasjonale studier Open Hearts Inter­nacional, Bogotá - Colombia (2007-2008).
 • Administrativt ansvarlig på Business School Netherlands frem til juli 2009, da Susanna påbegynte sin ansettelse hos MediCarrera.
Anda Stoicescu

Anda Stoicescu
teamleder rekruttering, leg. psykolog

anda@medicarrera.com

 • Legitimert psykolog, Bukarest Universitet, Romania, 2006.
 • Masterutdanning i klinisk psykologi, Barcelona Universitet, 2010.
 • Siden januar 2011, rekrutterings­konsulent og teamleder hos MediCarrera.
 • 2008-2010, Master programmet ved fakultetet for psykologi, Barcelona Universitet.
 • 2006-2008, personal­sekretær, Warwick SL, Barcelona.
Sofia Hedman

Sofia Hedman
teamleder relocation og kundeansvarlig

sofia@medicarrera.com

 • Fil mag. International and European Affairs, Linköpings Universitet / Universitat Autonoma de Barcelona (2013).
 • Fil kand offentlig rett, Södertörns Högskola (2011).
 • Siden 2014, ansatt hos MediCarerra med ansvar for kunde­kontakter og relocation.
Johnny Ropero Audouard

Johnny Ropero Audouard
hovedlærer Sverige

johnny@medicarrera.com

 • Swedex testlederutdanning (2015).
 • Svensk som andrespråk, 30 poäng (2015).
 • Lærereksamen, Linköpings universitet (2007).
 • Lærer hos MediCarrera siden 2014. Ansvar for videreut­vikling av MediCarreras kurskonsept og gjennomføring av undervisning i samarbeid med øvrige lærere.
 • 2008-2014 Svensklærer SFI, Norrköping kommune.

 

Sara Dencker

Sara Dencker Kundeansvarlig Danmark
sara@medicarrera.com

Linn Grönberg

Linn Grönberg kursansvarlig
linn@medicarrera.com

Kamilla Nilsen Tveit

Kamilla Nilsen Tveit Kundeansvarlig Norge
kamilla@medicarrera.com

Tova Hansson

Tova Hansson relocation­specialist
tova@medicarrera.com

Rebecca Lilford

Rebecca Lilford Kurs koordinator/ salgsassistent
rebecca@medicarrera.com

Marisa Törnros

Marisa Törnros relocation-specialist
marisa@medicarrera.com

Dóra Kántor

Dóra Kántor rekrutterings­konsulent
dora@medicarrera.com

Justyna Markowitz

Justyna Markowitz rekrutterings­konsulent
justyna@medicarrera.com

Irene Martínez

Irene Martínez rekrutterings­konsulent, leg. psykolog
irene@medicarrera.com

Natalija Prokopjeva

Natalija Prokopjeva rekrutterings­konsulent
natalija@medicarrera.com

Noemi Sanz

Noemi Sanz ekonomiansvarig
noemi@medicarrera.com

Edgar Tijhuis

Edgar Tijhuis rekrutterings­konsulent
edgar@medicarrera.com

Verónica Aparicio

Verónica Aparicio rekrutterings­konsulent
veronica@medicarrera.com

Kajsa Törnroos

Kajsa Törnroos rekrutterings­konsulent
kajsa@medicarrera.com

Aneta Smolik

Aneta Smolik rekrutterings­konsulent
aneta@medicarrera.com

Silvia Campaña

Silvia Campaña økonomiavdeling
silvia@medicarrera.com

Et prosjekt for hele familien

MediCarrera kindergarten personale

NIna, Carina, Rehana, Åse, Helima og Sabina har ansvar for alle barna og underviser dem i Calafell.

Barneomsorgspersonale

For de oppdragsgiverne som vil tilby barnepass under intensiv­kurset har vi et team hvor alle har svensk, dansk eller norsk som morsmål.

Lærer

MediCarrera har flere erfarne og utdannede pedagoger som arbeider med kursene. Alle hoved­lærerne er autoriserte testledere for nivå B2 etter europarådets nivåskal.

Adrienne

Adrienne er vår lærer i norsk for partnere.

Medisinske rådgivere

Ved spørsmål om kandidatenes egnethet og utdanningens kvalitet fra ulike land rådspørres ved behov de medisinske rådgiverne som foretaket samarbeider med. Det er leger, tannleger og syke­pleiere fra ulike spesialist­områder som arbeider som eksterne konsulenter.

Antall ansatte

I dag har foretaket totalt 25 ansatte.