3 unge helsearbeidere

Vi løser det praktiske

MediCarrera tok seg av alt det praktiske arbeidet når det kom til flytting. Med deres hjelp var det enkelt å finne en plass å bo. “Med to hunder var vi beskymret for om vi ville finne et hus som vi kunne leie, men med MediCarrera var det enkelt”, Petra forklarer.

Petra Strus, BUP

FØR OG UNDER intensivut­danningen løser vi alle praktiske detaljer som angår flyttingen til Norge i nær kontakt med legene og tannlegene og deres eventuelle familier. De befinner seg i en følsom fase det første halvåret i Norge, da de fortsatt ikke helt har etablert seg, og det er derfor viktig å gi deltakerne en god start for å muliggjøre en rask integrering.

MediCarrera har i dag to ansatte som arbeider kun med relocation. Det er viktig å finne et bosted der familien kan trives i noen år og der arbeidsplass, skole og barnehage ligger i nærheten. Vi gjør en helhets­­vurdering av bosted, område, skoler og tjenester for å matche det med familiens ønsker.

MÅLSETNINGEN ER Å

 • finne bosteder til legene/tannlegene som ligger så nær deres ønsker som mulig.
 • sørge for at alle barn får plass i skole og barnehage så snart som mulig etter ankomsten.
 • søke om legitimasjoner og spesialist­­bevis slik at vi får dem innen legene/tann­legene forlater kursstedet.
 • hjelpe legene/tannlegene å fylle ut skjemaet for søknad om oppholdstillatelse.
 • organisere legenes/tannlegenes flyttereise og transport av møbler på et så kostnads­effektivt vis som mulig.
 • informere om alt som det er viktig å kjenne til fra start: forsikring av hus og innbo, søknad om ID-kort/person­nummer/skattekort, hvordan man bestiller telefon­abonnement/internett etc.
 • hjelpe partnere med å kontakte kurssteder for norsk for utlendinger og andre første kontakter i Norge eller hjelp med å søke jobb, i den utstrekning oppdrags­giveren ønsker.
 • Reise fra hjemlandet til det nye bostedet i Norge organiseres og kjøpes på mest kostnads effektive måte.

Vi gjør alt praktisk arbeid

Typisk norsk bolig

VI TAR ANSVAR FOR:

 • å søke om yrkes­legitimasjon og spesialistbevis
 • å søke om oppholdstillatelse
 • å søke om skole- og barnehageplass
 • å finne bosted til legen
 • å organisere flyttingen
 • å hjelpe til med registrering hos folke­registeret og andre praktiske spørsmål.