3 läkare

Vi finner de rätta kandidaterna

map of Europe showing MediCarrera course centre

VI ARBETAR KONTINUERLIGT med rekryteringsaktiviteter i alla de länder där det finns kvalificerade kandidater. Utifrån vår breda bas av kandidater kan vi välja ut de som vi bedömer har bäst förutsättningar för den aktuella tjänsten och goda förutsättningar att trivas och etablera sig i Sverige. Vi presenterar sedan kandidaterna för uppdrags­givaren som avgör vilka som ska kallas till en intervju och besök på arbetsplatsen.

Presentationen av kandidaterna innehåller:

  • CV
  • Personbeskrivning utifrån personlighetstest
  • Profilbeskrivning med beskrivning av starka och svaga sidor, fritidsintressen, familjesituation, yrkesmässiga mål och intresseområden, samt vad kandidaten inom sitt område inte är intresserad av, motiv till att vilja flytta till Sverige och MediCarreras omdöme och kommentarer
  • Referenser.

MEDICARRERA HAR ETT TEAM bestående av medarbetare från de viktigaste länder där vi är verksamma, som medverkar på kongresser för vårdpersonal och intervjuar kandidater i de olika länderna. Målet är att alltid få ett tillräckligt stort urval av intresserade kandidater för att ha tillgång till sökande med en familjesituation, fritids­intressen och livsstil som passar in på den framtida bostad­sorten, med hänsyn tagen till partners yrke eller behov av skola och universitet.

Vi har fyra heltidsanställda legitimerade psykologer som bedömer kandidaterna och familje­medlemmarnas motivation och mognad att klara av alla de problem och svårigheter som deltagarna kommer att ställas inför vid flytten till Sverige. Vi intervjuar alltid både kandidaten och eventuell partner.

Vi rekryterar i 14 europeiska länder

MediCarrera recruitment consultants

Cátia från Portugal, Dóra från Ungern och Justyna från Polen, några av MediCarreras rekryterings­konsulter.

PERSONLIG LÄMPLIGHET och rätt familjeförutsättningar är avgörande för om anställningen ska bli långvarig. Under företagets tolv år har vi byggt upp en kunskap om vilka sökande som har bäst förut­sättningar att långsiktigt trivas i Sverige.

TACK VARE ett stort urval kan vi alltid välja kandidater där alla i familjen är lika motiverade och där partnern har ett yrke med en god arbets­marknad. Vi försöker i största möjliga utsträckning rekrytera läkare och sjuksköterskor vars partner också arbetar inom vården. Dessa dubbel­­rekryteringar är oftast de säkraste för arbets­givaren, särskilt om familjen har yngre barn. Med vårt sätt att arbeta har 40 procent av deltagarna under de senaste åren haft en partner som är läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Mycket tack vare det stora urval vi når och vårt familje­koncept har vi funnit att cirka 90 procent av våra utlands­­rekryterade är kvar efter två år, då de passerat den mest kritiska perioden.