3 unge helsearbeidere

Vi finner de riktige kandidatene

Kart over Europa som viser hvor MediCarrera har rekruttert kandidater for å jobbe i Norge

VI ARBEIDER KONTINUERLIG med rekrutterings­aktiviteter i alle de land der det finnes kvalifiserte kandidater. Utifra vår brede base av kandidater kan vi velge ut de som vi vurderer at har best forutsetninger for den aktuelle stillingen og gode forutset­ninger for å kunne trives og etablere seg i Norge. Vi presenterer siden kandidatene for oppdrags­giveren, som avgjør hvilke som skal innkalles til et intervju og besøk på arbeidsplassen.

Presentasjonen av kandidatene inneholder:

  • CV
  • Personbeskrivelse utifra personlighetstest
  • Profilbeskrivelse med beskrivelse av sterke og svake sider, fritids­interesser, familie­situasjon, yrkesmessige mål og interesseområder, samt hva kandidaten innenfor sitt område ikke er interessert i, motivasjon for å ville flytte til Norge og MediCarreras vurdering og kommentarer
  • Referanser.

MEDICARRERA HAR ET TEAM bestående av medarbeidere fra de viktigste landene hvor vi er virksomme, som deltar på kongresser for helse­personale og intervjuer kandidater i de ulike landene. Målet er å alltid få et tilstrekkelig stort utvalg av interesserte kandidater for å ha tilgang til søkere med en familie­situasjon, fritids­interesser og livsstil som passer inn på det fremtidige bostedet, samtidig som det tas hensyn til partners yrke eller behov for skole og universitet.

Vi har fire heltidsansatte legitimerte psykologer som vurderer kandidatenes og familie­medlemmenes motivasjon og modenhet for å håndtere alle de problemer og vanskeligheter som deltakerne kommer til å stilles ovenfor ved flyttingen til Norge. Vi intervjuer alltid både kandidaten og en eventuell partner.

Vi rekrutterer i 14 europeiske land

MediCarreras rekrutteringspersonale i arbeid

Cátia fra Portugal, Dóra fra Ungarn og Justyna fra Polen, noen av MediCarreras rekrutterings­­konsulenter.

PERSONLIG EGNETHET og rette familie­­messige forutset­ninger er avgjørende for om ansettelsen skal bli langvarig. Under foretakets tolv år har vi bygget opp en solid kunnskap om hvilke søkere som har best forut­set­ninger for å trives langsiktig i Norge.

TAKKET VÆRE et stort utvalg, kan vi alltid velge kandidater der alle i familien er like motiverte og der partneren har et yrke med et godt arbeidsmarked. Vi forsøker i største mulige utstrekning å rekruttere leger og sykepleiere hvis partner også arbeider innenfor helse­sektoren. Disse dobbelt­­rekrutter­ingene er oftest de sikreste for arbeids­­giveren, spesielt om familien har yngre barn. Med vår måte å arbeide på har 40 prosent av deltakerne i løpet av de siste årene hatt en partner som er lege, tannlege eller sykepleier. I stor grad takket være det store utvalget kandidater vi når ut til og vårt familie­konsept, har vi funnet at omtrent 90 prosent av våre utenlands­­rekrutterte blir værende etter to år, etter å ha passert den mest kritiske perioden.