3 unge sunhedsprofessionelle

Vi finder de rette kandidater

Kort over Europa som viser, hvor MediCarrera har rekrutteret  kandidater til arbejde i Danmark

VI REKRUTTERER KONTINUERLIGT fra lande, hvor der findes kvalificerede kandidater. Blandt vores mange kandidater udvælger vi dem, som vi vurderer har de bedste forudsæt­ninger i forhold til den aktuelle stilling og gode forud­sætninger for at trives og etablere sig i Danmark. Siden præsenterer vi kandidaterne for arbejds­giveren, som afgør, hvilke der skal indkaldes til en samtale og et besøg på arbejdspladsen.

Præsentationen af kandidaterne indeholder:

  • CV
  • Personbeskrivelse på baggrund af personlighedstest
  • Profilbeskrivelse, herunder stærke og svage sider, fritids­interesser, familie­situation, faglige mål og interesseom­råder, samt hvad kandidaten inden for sit område ikke er interesseret i, motivation for at flytte til Danmark og endelig MediCarreras vurdering og kommentarer
  • Referencer.

MEDICARRERA HAR ET lokalkendt team bestående af medar­bejdere fra mange af de lande, vi er aktive i. De deltager i kongresser for pleje­personale og inter­viewer kandidaterne, hvor de er. Målet er, at vi når som helst kan tilbyde et tilstrækkeligt stort udvalg af kompetente kandidater, der ikke alene har den helt rigtige profil, men som også har gode muligheder for at blive ordentligt integreret i lokalområdet.

Vi har fire fuldtids­ansatte psykologer, som bedømmer kandidaterne og familie­medlemmernes motivation og modenhed i forhold til at klare de udford­ringer, som familien møder, når de flytter til Danmark. Vi interviewer naturligvis altid både kandidaten og dennes eventuelle partner.

Vi rekrutterer i 14 europæiske lande

MediCarrera rekrutteringskonsulenter på arbejdspladsen

Cátia fra Portugal, Dóra fra Ungarn og Justyna fra Polen, er nogle af MediCarreras rekrutterings­­konsulenter.

BÅDE KVALIFIKATIONER og opbakning fra familien er afgørende for, om ansættelsen bliver længere­­varende. Efter tolv år i branchen har vi i MediCarrera fået solid erfaring med, hvilke ansøgere der har de bedste forud­sætninger for at trives i Danmark på længere sigt.

VI HAR MANGE kandidater! Derfor kan vi altid finde en kandidat, der har fuld opbakning fra hele familien. Vi prioriterer kandidater, der har en partner, som også har oplagte karriere­­muligheder i Danmark. Vi forsøger i videst mulige omfang at rekruttere læger og syge­ple­jersker, hvis partner også arbejder inden for sundheds­­sektoren. Disse dobbelt­rek­rutter­inger er ofte de sikreste for arbejds­­giveren, særligt hvis familien har yngre børn. 40 procent af kandidat­erne har igennem de seneste år haft en partner, som er læge, tandlæge eller sygeplejerske. På grund af vores sikre rekrutter­inger og vores familie­­koncept er cirka 90 procent af vores kandidater stadig i stillingen efter to år, hvorved de har passeret den første og hårde periode – den såkaldte kritiske periode.