3 läkare

Våra kandidater

TACK VARE ETT STORT urval kan vi alltid välja kandidater där alla i familjen är lika motiverade och där partnern har ett yrke med en god arbetsmarknad.

Språket var bra redan i början. Han utvecklas hela tiden och hittills har det varit till det positiva, både i tal och skrift. Han motsvarar våra förväntningar kompetens­mässigt och han är socialt kompetent.

Klinikchef Leena Tjärnén om Dimitrios, oftalmolog i Region Jönköpings län.

Motivation, öppenhet och social kompetens är viktiga egenskaper för att lyckas med integreringen i ett nytt land. På det professionella planet handlar det om en stor vilja till förändring, lärande och flexibilitet. Vi utvärderar hur och var kandidaten har arbetat, storleken på klinik och att kandidaten de senaste åren ska ha arbetat aktiv med de områden som efterfrågas i kravprofilen.

Svårast har varit att lämna föräldrar och vänner i hem­landet, men nu har vi funnit oss till rätta och hela familjen trivs. Vi är glada att vi tog beslutet att komma till Sverige.

Agnes, allmänläkare från Ungern

Vi rekryterar från alla de europeiska länder där det finns möjligheter att rekrytera läkare/tandläkare/sjuksköterskor. För närvarande rekryterar vi i Rumänien, Ungern, Lettland, Litauen, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Grekland, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien och Tyskland.

Jorge, pediatriker och Mercedes, oftalmolog från Spanien

Mercedes, Jorge och Silvia

MERCEDES OCH JORGE kom från Spanien till Sverige i februari 2013. Med sig hade de sin dotter Silvia som nu är drygt 2 år. Båda två är läkare, Jorge är pediatriker och Mercedes är oftalmolog, och de genomförde sina språkstudier på MediCarreras center i Calafell, strax söder om Barcelona. Nu bor de i en villa i Eskilstuna.läs mer . . .