3 unge helsearbeidere

Våre kandidater

TAKKET VÆRE ET STORT utvalg, kan vi alltid velge kandidater der alle i familien er like motiverte og der partneren har et yrke med et godt arbeidsmarked.

Til å begynne med hadde jeg alltid en kollega ved siden av meg og det var alltid noen som gikk over beskrivelsene jeg skrev for å sjekke at alt var korrekt. Vi samarbeider også nært med sykehuset i Tromsø, som også hjalp til med å gå igjennom beskrivelsene.

Amra, radiolog fra Slovenia

Motivasjon, åpenhet og sosial kompetanse er viktige egenskaper for å lykkes med integreringen i et nytt land. På det profesjonelle plan handler det om en stor vilje til forandring, læring og fleksibilitet. Vi vurderar hvordan og hvor kandidaten har arbeidet, størrelsen på klinikken og at kandidaten de siste årene skal ha arbeidet aktivt med de områdene som etterspørres i kravprofilen.

Situasjonen er ikke så bra i Slovenia, verken økonomisk eller jobbmessig, og jeg følte at jeg ikke kunne jobbe under optimale forhold. Så jeg bestemte meg for å prøve noe annet i et annet land.

Petra Barne- og ungdoms­psykiater fra Slovenia

Vi rekrutterer fra alle de europeiske landene der det finnes mulighet for å rekruttere leger og tannleger. Vi rekrutterer fra Romania, Ungarden, Lativia, Bulgaria, Litauen, Tsjekkia, Slovakia, Hellas, Spania, Portugal, Italia, Kroatia og Tyskland.

Petra Struz, Barne- og ungdomspsykiater fra Slovenia

Petra Struz

BARNE- ungdoms­psykiateren Petra Struz fra Slovenia kom til Norge i januar 2014 for å begynne å jobbe på Kongsberg sykehus. Med på flyttelasset hadde hun sin mann og to hunder og alle fire trives veldig godt in Norge, hundene kanskje aller best siden de bor i et hus med stor hage og naturen rett utenfor døren.läs mer . . .