3 unge sunhedsprofessionelle

Vores kandidater

VI HAR MANGE kandidater. Derfor kan vi altid finde en kandidat, der nyder total opbakning fra familien — en kandidat, hvis partner også har gode karriere­muligheder i Danmark.

En af de første dage i Danmark var der en af mine nye kolleger, der talte til mig på engelsk, og jeg måtte forklare ham, at det skulle han ikke. Også i Danmark er det meget vigtigt at holde fast i, at det sprog der tales, er dansk. Ellers bliver du ikke bedre.

Dimitris, psykiater, fra Grækenland

Motivation, åbenhed og sociale kompetencer er vigtige egenskaber, hvis inte­grationen i et nyt land skal lykkes. På det profession­elle plan handler det om en stor vilje til forandringer, læring og fleksi­bilitet. Vi undersøger, hvor og hvordan kandidaten har arbejdet samt størrelsen på klinikken osv. Vi sikrer os, at kandidaten de seneste år har arbejdet aktivt med det område, som efter­spørges af arbejdsgiveren.

Vi var jo dygtige til dansk, allerede da vi kom til Danmark. Faktisk kunne vi mærke, at vi var lidt bedre end dem, der kom fra andre bureauer.

Camelia, børne- og ungdoms­psykiater fra Rumænien

Vi rekrutterer fra alle de europæiske lande, hvor der er oplagte kandidater: Rumænien, Ungarn, Letland, Litauen, Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Grækenland, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien og Tyskland.

Ema fortæller

Ema, psykiater fra Kroatien, un bosat i Danmark

DA KROATIEN kom med i EU, opsted der et slags re­krutterings­­markedlæs mere . . .

Nathalie fra Spanien og Den Domini­kanske Republik

Nathalie Mella og familie

NATHALIE MELLA kommer oprindeligt fra den Domini­kanske republiklæs mere . . .

Miriam, neurolog

Miriam Lezcano

DA JEG MØDER Miriam Lezcano udenfor Regions­hospitalet Holstebrolæs mere . . .