3 läkare

Den mest effektiva språkutbildningen på marknaden

Läraren var den bästa läraren jag har haft i hela mitt liv! Jag trodde inte det skulle vara möjligt att lära sig svenska på så kort tid men, faktiskt, efter fyra månader pratade vi flytande. Det var helt fantastiskt! När jag hade mina första patienter i Sverige trodde de mig knappt när jag berättade att jag bara varit i Sverige en månad och hade börjat språkstudierna sex månader tidigare.

Agnes Csuth, allmänläkare

VI ERBJUDER en intensivkurs även för den rekryterades partner och barn i skolåldern och barnomsorg vid behov.

Steg 1: Utbildningen inleds med en förberedande deltidsutbildning på distans under 12 veckor som kräver minimum 7 timmars studier i veckan.

Steg 2: Under 17 veckor intensivutbildas sedan deltagarna i svenska, sjukvårdssvenska, svensk sjukvård och svenskt samhällsliv. Kursen är mycket intensiv och bedrivs i små grupper med högst tolv deltagare. Målet är att nå nivå B2 enligt Europarådets nivåskala.

Steg 3: Efter cirka 6 månader ges en kurs i författnings­kunskap för läkare. Den första delen av kursen ges on‑line och sedan följer två dagars föreläsningar med fördjupningar och falldiskussioner.

Utlandsrekrytering är ett familjeprojekt

Family group with cycles

DEN STÖRSTA anledningen till att en utlands­­rekryterad medarbetare väljer att åka tillbaka till sitt hemland är att partnern inte trivs eller att äldre barn fått en svår start i den nya svenska skolan. Vi ger därför svens­kunder­­visning på heltid för partners och barn i skolålder och erbjuder barnomsorg för de minsta för att båda föräldrarna ska ha möjlighet att studera.

UTLANDSREKRYTERING är ett familje­projekt där hela familjen måste integreras för att rekryteringen ska bli framgångsrik. Vår erfarenhet visar att de som har lättast att integrera sig är unga familjer med små barn.