3 unge helsearbeidere

Det mest suksessfulle språkprogrammet på markedet

Språkkurset har jeg bare positive ting å si om. Vi hadde først internettkurs og dette kurset var strukturert og seriøst lagt opp, det var lagt opp på en bedre måte en jeg har oppleved fra kurs i mitt hjemland. Når vi startet med intensivkurset i Budapest hadde vi undervisning hverdag og hjemmelekser. Jeg og min partner var veldig fornøyd med lærerene, kvaliteten og lærerens positivitet var beundringsverdig.

Aloys de Windt, nevrolog

VI TILBYR et intensivkurs også for legens partner og barn i skolealder og barnepass ved behov.

Steg 1: Utdanningen innledes med et forberedende deltids distansekurs, som varer i 12 uker og som krever minimum 7 timers studier i uken.

Steg 2: Deretter følger legene i 18 uker et intensivkurs i norsk, helsenorsk for leger, norsk helsesystem og norsk samfunnsliv. Kurset er meget intensivt og holdes i små grupper med maksimalt tolv deltakere. Målet er å nå nivå B2 etter Europarådets nivåskala.

Utenlands­rekruttering er et familieprosjekt

Familie på sykkeltur

DEN STØRSTE grunnen til at en lege velger å reise tilbake til sitt hjemland er at legens partner ikke trives eller at eldre barn har fått en vanskelig start i den nye, norske skolen. Vi gir derfor norskundervisning på heltid for legens partner og barn i skolealder og tilbyr barnepass for de minste for at begge foreldrene skal ha muligheten til å studere.

UTENLANDSREKRUTTERING er et familie­prosjekt der hele familien må integreres for at rekrutter­ingen skal bli frem­gangsrik. Vår erfaring viser at de som har lettest for å integrere seg er unge familier med små barn.