3 unge sunhedsprofessionelle

Den mest effektive sproguddannelse på markedet

Det var utroligt hårdt arbejde at lære dansk. Det krævede mere end 8 timers studie om dagen, og også i weekenden. Vores dansk­lærer var helt fantastisk. Udover virkelig god under­visning fik vi også god information om dansk kultur og dansk mentalitet. Det var ikke kun under­visning i sprog, men også uddannelse og forberedelse til et nyt liv i Danmark.

Raina Petrova, Retspsykiater, ansat som overlæge på Retsmedicinsk afdeling AUH Risskov siden marts 2013

Danskuddannelsen falder i to dele

1. del: Uddannelsen indledes med 12 ugers forberedende fjern­undervisning, som kræver minimum 7 timers studier om ugen.

2. del: Vi taler, tænker, skriver, debatterer, griner og laver kaffe på dansk – hver dag! I 19 intensive uger studerer vi dansk sprog og kultur med udgangs­punkt i lægefaglige tekster, patient­information og kultur­materiale. Kurset er meget intensivt og gennem­føres i små grupper på højst tolv deltagere. Målet er B2-niveau (Højere Mellemniveau).

Udlandsrekruttering er et familieprojekt

MEDICARRERAS SPROGKURSUS for familier med børn er af stor betydning for familierne, som deltager. Dels kan forældrene studere dansk, imens vi tager hånd om børnene, dels får børnene også de bedste forudsætninger for en god start i Danmark.

Den almindeligste grund til at en læge vælger at vende tilbage til sit hjemland, er, at lægens partner ikke trives eller, at ældre børn får en svær start i den nye danske skole. Vi tilbyder derfor danskunder­visning på fuld tid til lægens partner og børn i skolealderen samt tilbyder børne­pasning for de mindste, så begge forældre har mulighed for at studere.

UDLANDSREKRUTTERING er et familie­projekt, hvorfor hele familien må integreres, hvis rekrutter­ingen skal blive succesfuld. Vores erfaring viser, at de, som har lettest ved at integrere sig, er unge familier med små børn.