3 läkare

Söker du rätt person? Låt oss hjälpa dig!

Bada på vintern

Vi är mycket nöjda med hur Alina har utvecklats i både svenska språket och rent odontologiskt på den tiden hon har varit här. Hörförståelsen är mkt god, över förväntan faktiskt, med tanke på hur kort tid hon läst svenska språket. Hon övar hela tiden i att båda tala och skriva i sitt arbete med patienter. Alina fungerar mycket bra på båda våra kliniker, är mycket omtyckt av sina kollegor. Vi ser fram emot ett långt samarbete med henne.

Klinikchef Pernilla Hedberg om Alina, tandläkare Folktandvården Gävleborg

UTLANDS­REKRYTER­ING kan vara ett svårt och riskfyllt projekt. Vi söker och identifierar de kandidater som har störst möjligheter att bli lyckade rekryteringar och ger dem sedan de bästa förutsättningarna att integreras snabbt på den nya arbetsplatsen.

Utlandsrekrytering är ett familjeprojekt

Om hela familjen pratar språket från start är sannolikheten att de trivs på orten och stannar kvar mycket hög. MediCarrera utbildar därför partners och barn i skolåldern på heltid. För att kunna ge partnern möjlighet att studera på heltid erbjuder vi även barnomsorg för de yngre barnen.

Vi sköter allt praktiskt arbete

I rekryterings­fasen  Vi djupintervjuar med våra psykologer, genomför person­lighets­test, tar referenser och organiserar kandidaternas intervjuresa i Sverige med hotell, transporter, sightseeing och besök på skola och barnomsorg.

Under utbildningen  Vi ansöker om legitimationer och specialistbevis, ordnar bostad på orten och ansöker om skola och barnomsorg för eventuella barn. Vi organiserar också flytten och hjälper den nya medarbetaren med alla praktiska fragor den första tiden.

Språkutbildning med godkänt C1-intyg

Under våren 2016 införde Socialstyrelsen nya språkkrav och språknivå C1 blev ett måste för att få ut svensk legitimation även för kandidater från EU-länder. Vi skapade en ny C1-kurs, där deltagarna snabbt och säkert når C1. MediCarreras kursintyg är godkänt av Socialstyrelsen.

MediCarrera har rekryterat och språkutbildat fler än 500 läkare, tandläkare och sjuksköterskor till Skandinavien sedan 2003. Cirka 90% av rekryteringarna är fortfarande kvar efter två år. Några viktiga anledningar till att vi lyckas så bra är att vi attraherar mesta möjliga kandidater, vi har en noggrann urvalsprocess för ultimat matchning kandidat/ort, en gedigen och effektiv utbildning och att vi kan språkutbilda hela familjen.