3 läkare

MediCarreras kunder

karta över Sveriges län

Svenska regioner
Svenska regioner och landsting som har rekryterat med hjälp av MediCarrera.

Sverige

Västra Götalands­regionen

Stockholms läns landsting

Region Jönköpings län

Kalmar läns landsting

Uppsala läns landsting

Väster­norrlands läns landsting

Söderman­lands läns landsting

Region Örebro län

Region Öster­götland

Region Jämtland Härjedalen

Värmlands läns landsting

Västman­lands läns landsting

Region Gävleborg

Bleking läns landsting

karta danska regioner

Danmark

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

MediCarrera har arbetat med Danmarks alla fem regioner.

karta norska hälsoregioner

Norge

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

MediCarrera har arbetat med alla 4 norska regionerna.

Vill du prata med någon av våra referenser?

Kan vi förmedla kontakten till någon av våra uppdrags­givare som rekryterat inom aktuell specialitet.

Sverige  Kontakta Susanna Sjunneryd
susanna@medicarrera.com

Danmark  Kontakta Sara Dencker
sara@medicarrera.com

Norge  Kontakta Kamilla Nilsen Tveit
kamilla@medicarrera.com