3 unge helsearbeidere

MediCarreras kunder

Kart over svenske regioner

Sveriges regioner
Svenske regioner som har rekruttert gjennom MediCarrera.

Sverige

Västra Götalands­regionen

Stockholms läns landsting

Region Jönköpings län

Kalmar läns landsting

Uppsala läns landsting

Väster­norrlands läns landsting

Söderman­lands läns landsting

Region Örebro län

Region Öster­götland

Region Jämtland Härjedalen

Värmlands läns landsting

Västman­lands läns landsting

Region Gävleborg

Bleking läns landsting

Kart over danske regioner

Danmark

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Alle Danmarks 5 regioner har arbeidet med MediCarrera.

Kart som viser de norske helseregionene

Norge

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

MediCarrera had med all 4 norske helse­regionene.

Vil du snakke med noen av våre referanser?

Vi kan formidle kontakt med noen av våre oppdragsgivere som har rekruttert innenfor den aktuelle spesialiteten.

Sverige  Kontakt Susanna Sjunneryd
susanna@medicarrera.com

Danmark  Kontakt Sara Dencker
sara@medicarrera.com

Norge  Kontakt Kamilla Nilsen Tveit
kamilla@medicarrera.com