3 young healthcare professionals

Language

MediCarrera’s clients

map of Swedish counties

Sweden’s counties
Swedish counties that have recruited through MediCarrera.

Sweden

Västra Götalands­regionen

Stockholms läns landsting

Region Jönköpings län

Kalmar läns landsting

Uppsala läns landsting

Väster­norrlands läns landsting

Söderman­lands läns landsting

Region Örebro län

Region Öster­götland

Region Jämtland Härjedalen

Värmlands läns landsting

Västman­lands läns landsting

Region Gävleborg

Bleking läns landsting

map of Danish health regions

Denmark

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

All of Denmark’s 5 regions have worked with MediCarrera.

map of Norwegian health regions

Norway

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

MediCarrera has worked with all 4 of the Norwegian health regions.

Want to consult one of our clients?

We can connect you with a client who has recruited in the speciality that interests you.

Sweden  Contact Susanna Sjunneryd
susanna@medicarrera.com

Denmark  Contact Sara Dencker
sara@medicarrera.com

Norway  Contact Kamilla Nilsen Tveit
kamilla@medicarrera.com