3 unge sunhedsprofessionelle

MediCarreras kunder

Kort over de svenske amter

Sveriges amter
Svenske regioner, som har rekrutteret gennem MediCarrera.

Sverige

Västra Götalands­regionen

Stockholms amts amtsråd

Region Jönköpings amt

Kalmar amt amtsråd

Uppsala amt amtsråd

Väster­norrlands amt amtsråd

Söderman­lands amt amtsråd

Region Örebro amt

Region Öster­götland

Region Jämtland Härjedalen

Värmlands amts amtsråd

Västman­lands amt amtsråd

Region Gävleborg

Bleking amt amtsråd

Kort over de danske regioner

Danmark

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

MediCarrera samar­bejder med alle Danmarks 5 regioner.

Kort, der viser de norske sundhedsmyndigheders regioner

Norge

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

MediCarrera samar­bejder med alle Norges 4 sundheds­regioner.

Vil du have en snak med en af vores samarbejdspartenere?

Vi formidler gerne kontakten til netop dem, der tidligere har rekrutteret en tilsvarende speciallæge.

Sverige  Kontakt Susanna Sjunneryd
susanna@medicarrera.com

Danmark  Kontakt Sara Dencker
sara@medicarrera.com

Norge  Kontakt Kamilla Nilsen Tveit
kamilla@medicarrera.com