3 unge helsearbeidere

Søker du etter rett person? La oss hjelpe deg!

Winter swim - the right person for the right job

Intervjureisen var veldig bra organisert. Vi ble vist rundt og fikk se både bomuligheter og steder hvor vi kunne praktisere fritids­aktiviteter. MediCarrera håndterte også alt det praktiske i forbindelse med flyttingen og gjorde det enkelt å finne en bolig. Med to hunder var vi bekymret for hvordan vi skulle finne en bolig å leie, men med MediCarrera var det enkelt.

Petra, Barne- og ungdomspsykiater fra Slovenia.

UTENLANDS­REKRUTTER­ING kan være et vanskelig og risikofylt prosjekt. Vi søker etter og identifiserer de kandidatene som har størst muligheter for å bli vellykkede rekrutteringer og gir dem deretter de beste forutset­ningene for å integreres raskt på den nye arbeidsplassen.

Utenlandsrekruttering er et familieprosjekt

Om hele familien snakker språket fra start er sannsynligheten for at de vil trives på stedet og blir værende svært høy. MediCarrera språkut­danner derfor partnere og barn i skolealder på heltid. For å kunne gi partneren muligheten til å studere på heltid tilbyr vi også barnepass for de yngre barna.

Vi tar oss av alle praktiske oppgaver

I rekrutteringsfasen – Vi holder dybde­intervjuer med våre psykologer, gjennomfører person­lighets­tester, tar referanser og organiserer kandidatenes intervjureise til Norge med hotell, transport, sightseeing og besøk ved skole og barnehage.

Under utdanningen – Vi søker om legitimasjoner og spesialistbevis, ordner bolig på stedet og søker om skole og barnehageplass for eventuelle barn. Vi organiserer også flyttingen og hjelper den nye medarbeideren med alle praktiske spørsmål den første tiden.

90% blir værende etter to år

MediCarrera har rekruttert og språkutdannet over 400 leger, tannleger og sykepleiere til Skandinavia siden 2003. Ca. 90% av de rekrutterte blir fortsatt værende etter to år. Noen viktige grunner til at vi lykkes så bra er at vi samler så mange kandidater som mulig, at vi har en nøyaktig utvelgelses­prosess for perfekt matching kandidat/sted og en komplett og effektiv språkutdanning og at vi tilbyr språkkurs for hele familien.