3 läkare

Om MediCarrera

Teamet på MediCarrera

MEDICARRERA HAR sedan starten 2003 rekryterat och språkutbildat fler än 400 europeiska specialist­läkare, tandläkare och sjuks­köterskor för svenska, norska och danska uppdrags­givare. Hittills har 14 landsting i Sverige, alla fem regioner i Danmark och tre av fyra regioner i Norge valt att anlita företaget.

MediCarrera började med att rekrytera spanska specialistläkare, framförallt primärvårdsläkare och etablerade 2003 ett kurscentra utanför Barcelona. Vi håller även kurser i Budapest och vid behov på andra orter.

Efter den europeiska unionens utvidgning började vi med rekrytering även i de nya medlemsländerna. Hittills har vi rekryterat och språkutbildat specialist­läkare, tandläkare och sjuks­köterskor från Ungern, Polen, Spanien, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Grekland, Portugal, Kroatien, Slovenien och Holland.

Vi är ISO-ceritifierade och testcenter för Swedex.

MediCarrera ger bättre möjligheter att lyckas med utlandsrekryteringar

“Vi har skapat en organisation och ett koncept som attraherar de bästa kandidaterna och genom vårt familje­koncept ger dem de bästa möjligheterna att intergreras i samhället.”

Nina Paulsson och Mats Ignell

Nina Paulsson och Mats Ignell grundade MediCarrera 2003 och är företagets delägare.

Symbol for ISO 9001 / ISO 14001