3 unge helsearbeidere

Om MediCarrera

MediCarreras team, samlet på kontoret i Barcelona

MEDICARRERA HAR siden starten i 2003 rekruttert og språkutdannet over 400 europeiske spesialistleger, tannleger og sykepleiere for svenske, norske og danske oppdragsgivere. Hittil har 14 helseregioner (landsting) i Sverige, alle de fem regionene i Danmark og tre av fire regioner i Norge valgt å bruke foretaket.

MediCarrera begynte med å rekruttere spanske spesialistleger, fremfor alt leger fra primær­helset­jenester, og etablerte i 2003 et kurssenter utenfor Barcelona. Vi holder også kurs i Budapest og ved behov på andre steder.

Etter Den Europeiske Unionens utvidelse begynte vi med rekruttering også i de nye medlems­landene. Hittil har vi rekruttert og språkutdannet spesialist­leger, tannleger og sykepleiere fra Ungarn, Polen, Spania, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Latvia, Litauen, Hellas, Portugal, Kroatia, Slovenia og Nederland.

Vi er ISO-seritifiserte og testsenter for Swedex.

MediCarrera gir bedre muligheter for å lykkes med utenlands­rekruttering

“Vi har skapt en organisasjon og et konsept som tiltrekker de beste kandidatene og gjennom vårt familie­konsept gir dem de beste mulighetene for å intergreres i samfunnet.”

Nina Paulsson og Mats Ignell

Nina Paulsson og Mats Ignell grunnla MediCarrera i 2003 og er foretakets deleiere.

Symbol for ISO 9001 / ISO 14001