3 unge sunhedsprofessionelle

Om MediCarrera

MediCarrera teamet, samlet på kontoret i Barcelona

MEDICARRERA HAR siden 2003 rekrutteret og sprogud­dannet flere end 400 europæiske læger, tandlæger og sygeplejersker for svenske, norske og danske arbejds­givere. Hidtil har 14 amter i Sverige, alle fem regioner i Danmark og tre ud af fire regioner i Norge valgt at entrere med MediCarrera.

MediCarrera begyndte med at rekruttere spanske læger, fortrinsvis alment praktise­rende læger, og etablerede i 2003 et kursus­center uden for Barcelona. Vi afholder også kurser i Budapest og andre steder efter behov.

Efter den Europæiske Unions udvidelse begyndte vi også at rekruttere i de nye medlems­lande. Hidtil har vi rekrutteret og sprogud­dannet læger, tandlæger og sygeplejerske fra Ungarn, Polen, Spanien, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Letland, Litauen, Græken­land, Portugal, Kroatien, Slovenien og Holland.

Vi er ISO-certificerede og tester på baggrund af Integrations­ministeriets anbefal­inger og testmateriale.

MediCarrera giver bedre mulighed for at lykkes med udlands­rekruttering

“Vi har skabt en organisation og et koncept, der tiltrækker de bedste kandidater, og i kraft af vores familie­koncept giver vi dem de bedste muligheder for at blive integreret i samfundet.”

Nina Paulsson og Mats Ignell

Nina Paulsson og Mats Ignell grundlagde MediCarrera i 2003 og er virksom­hedens partnere.

Symbol for ISO 9001 / ISO 14001